0_PROJECT

The Villa

  • 2014
  • TEPLICE
  • Rodinný dům

Navrhovaný dům se nachází v nově vznikající vilové čtvrti v Teplicích. Řešený pozemek je více než velkorysý, jedná se o plochu o rozloze více než 1850 m2, s výhodnou orientací. Pozemek se mírně svažuje směrem k jihovýchodu, odkud je objekt dopravně přístupný, a tvoří pozvolný oblouk, propojující 2 lemující komunikace. Komunikace při severozápadní straně je soukromá a proto nabízí pouze pěší vstup do domu, naopak komunikace při jihovýchodu umožňuje pohyb vozidel, kde je také umístěn hlavní vstup do objektu.

Hmota domu reaguje jak na geomorfologické podmínky pozemku, ale i požadavky investorů na soukromí a zároveň možnost přijímat návštěvy. Ve výsledku vznikl dům tvořený třemi kvádry, ve třech oddělených úrovních. Hlavní objekt, kde se odehrává denní provoz, přijímání návštěv a stravování je přístupný hlavním vstupem. Zároveň nese hmotu soukromé části domu, tvořené ložnicemi, která disponuje samostatným, pěším vstupem. Tato hmota je na druhé straně nesena třetím objektem s volnočasovou náplní, která je se zbytekem provázána krčkem, který pak zároveň odděluje denní provoz, od provozu nočního.THE VILLA PŮDORYSY-011.pp: provozní část

Dům má vstup v nejnižším patře, odkud vedou dvě schodiště nahoru. Jedno schodiště, umístěné blíže ke vstupu vede přímo do denní zóny domu, druhé je pak koncipované jako soukromé a přes první podlaží vede až do noční zóny. V tomto patře se dále nachází mimo vinného sklepu také technické místnosti, sloužící pro provoz domu, jako kotelna a prádelna.

Dům je vybaven dvěma garážemi o kapacitě po dvou stání. Před domem je rozlehlá plocha pro odstavné stání až 6 automobilů.

1.np: převážně denní zóna

V prvním podlaží se nachází denní zóna, tedy:

Obývací pokoj, jídelna s kuchyní, komunikační prostory, soc. zařízení a kompletně vybavené SPA umístěné v samostatné části domu. Mezi jídelnou a SPA je navíc navržen zpevněný venkovní prostor pro grilování a venkovní sezení.

V odlehlejší části domu, při severní části domu se nachází hlavní ložnice s prostornou koupelnou a šatnou, na druhé straně pak pokoj pro hosty s koupelnou.

2.np: noční zóna

Druhé nadzemní podlaží tvoří tři pokoje s koupelnami a pracovna. Patro mávlastní vstup ze severozápadní strany parcely a v případě potřeby může fungovat odděleně od zbytku domu.