0_PROJEKT copy

N/R Vila

  • VE VÝSTAVBĚ OD 2015
  • Praha
  • Interiér
    Rodinný dům

Pozemek se nachází v strmém jihazápadním svahu při ulici V Ondřejově, v Praze – Podolí a je přístupný ze severu. Na jihovýchodní straně je na hranici pozemku umístěna stavba sousedovy garáže a na severozápadní straně pozemek hraničí se sousední parcelou s rodinným domem.

Architektura domu vychází z požadavků investora na funkční využití domu a z jeho představ o budoucím vzhledu domu. Strmý terén a orientace vůči okolní zástavbě je neméně důležitým faktorem. Navhovaný rodinný dům se vyznačuje soudobou jednoduchou architekturou. Objekt svým objemem i velikostí navazuje na charakter okolní zástavby a především již nakročenou cestu rozvoje území. Má plochou střechu a je tvořen 2 nadzemními podlažími a jednom podzemním. Vnější vzhled objektu je charakterizován kamenným obkladem v světlé barvě v kontrastu k tmavším částem a velkým proskleným plochám. Objem stavby vychází z základních tvarů kvádrů vzájemně se protinajících.

Jedná se o nadstandartní vilu pro 4 člennou rodinu, se kterou bydlí babička. Vstupní prostřední podlaží je místem, kde najdeme místnosti denního pobytu – obývací pokoj s jídelnou a kuchyní, pracovnu a technické místnosti. V 2. nadzemním podlaží se nachází apartmá majitelů domu, kde najdeme rozsáhlou ložnici, šatnu a koupelnu. Dále jsou tu 2 dětské pokoje s koupelnami a šatnami. V podzemním podlaží se nachází bazénová hala se saunou, odkud je přímý výstup na zahradu. V tomto podlaží se nachází také pokoj pro hosty a garsonka pro babičku a fitness. Vymodelováním terénu se i toto podlaží stává nadzemním.

N-R VILA PŮDORYSY-01

Všechna tři podlaží jsou vzájemně propojena atriem ve kterém je umístěn výtah a schodiště a celé je zastřešeno světlíkem. Objemové pojetí domu je jednoduché prolnutí několika kvádrů v různých barevných a materiálových provedeních, ve kterých jsou zaříznuty terasy a velkorysé prosklené plochy. Kombinují se tu 3 materiály – přírodní kámen travertin, fasádní omítka a sklo.