0_PROJECT

T-House

  • 2015
  • ZBUZANY
  • Interiér
    Rodinný dům

Řešená parcela se nachází v místě nedávno rozparcelovaného pole na kraji obce Zbuzany, v těsné blízkosti Prahy. Cela lokalita se nachází na mírné terénní vyvýšenině a nabízí výhled do okolní krajiny. V bezprostředním okolí pozemku se nachází nová výstavba rodinných domů v kvalitním moderním architektonickém pojetí s plochými střechami, ale i rodinné domy vyznačující se klasickým stylem s šikmými střechami. Na východní straně se prozatím nenachází žádný nový objekt. Přístup na pozemek je zajištěn z východní strany, z přilehlé komunikace s vybudovaným přejezdem přes chodník.

Pozemek je rovinatý, téměř pravidelný obdélník o rozměrech 38 m a 25 m s přístupem z východu na kratší straně. V lokalitě bylo již v roce 2006 vydáno územní rozhodnutí, kterým se umisťují inženýrské sítě, komunikace a dochází k dělení na jednotlivé parcely. Součástí tohoto územního rozhodnutí je i architektonické řešení lokality z hlediska budoucí zástavby na parcelách, které má charakter regulačního plánu. Významným regulativem pro navrhovaný rodinný dům byla daná uliční čára ve vzdálenosti cca 6 m od hranice pozemku, kterou musí ctít všechny nově stavěné objekty v lokalitě. Dalším významným regulativem, který byl určující pro dispozici navrhovaného rodinného domu, je umístění vjezdu, které je dle dostupné dokumentace pevné a neměnné. V tomto případě se nachází při jižní straně pozemku.

Dům je nepodsklepený, dvoupodlažní s plochou střechou. Do domu vstupujeme v úrovni přízemí z východu do prostorné a prosvětlené haly, kam se také vchází i z garáže. Garáž splňuje požadavek klienta na parkování dvou automobilů a motocyklu a umístění dílny a skladovacího prostoru. Z haly vstupujeme přímo do pracovny, která je umístěna bezprostředně u vchodu tak, aby klient mohl přijímat pracovní návštěvy, aniž by je musel vést dále do soukromé části domu. Dále procházíme komunikačním prostorem, z kterého vede schodiště do patra a vstupujeme do místnosti zázemí domu – koupelny, prádelny, kotelny. Kotelna v domě zabírá neobvykle velký prostor, protože si klient přál dům vytápět kotlem na pelety. Komunikační prostor volně navazuje na vzájemně provázané místnosti denního pobytu – kuchyň, jídelnu a obývací pokoj, seřazené od východu k západu. Z kuchyně vstupujeme do prostoru skladu potravin a nejen potravin, který je propojen také s halou a je dobře přístupný z garáže tak, aby bylo zajištěno snadné zásobování domu.
Dispozice přízemí je koncipována do tvaru “T” tak, aby dům sám tvořil clonu do ulice a zajistil tak vyšší měrou soukromí při užívání zahrady. Toto umožnilo místnosti denního pobytu v přízemí zcela prosklít směrem do zahrady dle požadavku klienta a vnitřní prostor propojit s venkovním. Tento požadavek je zdánlivě v rozporu s požadavkem na nízkoenergetický dům, ale s využitím orientace pozemku, odpovídajícího stínění a kvalitních výplní otvorů se i tento požadavek stává splnitelným.
Do patra stoupáme do jednoramenném schodišti a vstupujeme do rozlehlé předsíně propojující dva dětské pokoje, společnou koupelnu, místnost pro ukládání oblečení a samostatný blok hlavní ložnice s šatnou a vlastní koupelnou. Z této předsíně je možné vystoupit na terasu na střechu garáže v přízemí. Všechny pokoje jsou orientovány k jihu, aby v zimním období měly maximální tepelné zisky z slunečního záření, před kterým jsou v letních měsících chráněny venkovními žaluziemi. Oba dětské pokoje se vyznačují nadprůměrnou rozlohou, protože se stanou hlavním pobytovým prostorem po významnou část života jejich obyvatel.

T-HOUSE PŮDORYSY-01

Návrh uvažuje s nejběžnější konstrukcí užívanou v českém prostředí – svislé konstrukce budou vyzdívané z keramických tvárnic a stropymonolitické železobetonové. Aby bylo dosaženo požadavků nízkoenergetického domu, bude konstrukce dále zateplena minerální tepelnou izolací. Výplně otvoru jsou uvažovány dřevohliníkové některého z renomovaných výrobců. Střešní konstrukce bude zateplena v klasické skladbě ploché střechy, na které bude možné umístit solární kolektory.

Rodinný dům je nyní ve fázi dokončování interiéru a předpokládá se nastěhování do konce roku 2015.202015