Kdo jsme

sm.A.A je tvořen dvojicí architektů- sourozenců, Srđana Markoviće a Andrey Marković. Společně navrhujeme v ateliéru, který začátkem roku 2012 založil starší z nás- Srđan Marković a kam se téhož roku připojila ještě za studií sestra, Andrea Marković. Oba jsme vystudovali Fakulturu Architektury, ČVUT v Praze a v soukromé praxi jsme se začali pohybovat už jako studenti. Srđan kráčel ve stopách otce, který mu umožnil už jako malému chlapci obdivovat řemeslo architktury přímo na stavbě, Andrea našla svojí cestu k architektuře přes štosy počmáraných papírů, počínaje dětským snem, stát se malířkou či grafičkou.
Práce v ateliéru spočívá v diskuzi, skloubení a zužitkování mnoha kontrastů, které probarvují náš dvoučlenný tým. Věříme, že každý projekt, až už se jedná o drobný návrh interiéru bytu, či rodinný dům na klíč, je výzva a motivací k hledání originálních a kvalitních řešení na míru klientům, jejichž přáním a potřebám věnujeme individuální péči a pozornost. Spokojenost našich klientů nás motivuje toto poslání nadále rozvíjet.

Proč sm.A.A

Každý architektonický záměr, pokud je navržen a realizován s důlesledností, péčí a zájmem o přání klienta, je přínosem jak pro jeho budoucího uživatele, tak i pro rozvoj samotné architektury. Ke klientům přistupujeme individuálně a věnujeme dostatek času diskuzi, k dosažení co nejkvalitnějšího řešení. Díky tomu, že naše návrhy projektujeme v dalších fázích a spolupracujeme s dodavately, umíme pracovat s konkrétními prvky, výrobky a materiály již od začátku navrhování. Tím nejen, že zajistíme, že klient získá skutečně to, co si přál, uštětříme tak ale i mnoho času a peněz našich klientů.
Škála našeho zaměření je široká. Věnujeme se domům pro bydlení, interiérům, komerčním prostorům, ale také rádi vystoupíme z měřítka jedné parcely nebo pomocí rekonstrukcí nacházíme nové potenciály ve starší zástavbě.

Jak budeme postupovat

Každému novému projektu předchází schůzka s klientem, včetně prohlídky parcely či existujícího prostoru. Pečlivě zaznamenáváme a posloucháme klientova přání, přestavy a možnosti a věnujeme dostatečný prostor diskuzi. Před začátkem prací je důležité stanovit požadavky, cíle a časové a finanční mantinely, které nám v následujícím kroku umožní pracovat na samotném projektu, aniž bychom si takzvaně kreslili do šuplíku. Od první myšlenky a první iniciativy je pro nás každý záměr osobitým příběhem, který dále rozvíjíme vstříc šťastnému konci.

 1. Ze všeho nejdříve je nutné se setkat s klientem a pohovořit si o jeho představách a možnostech. Zde si stanovíme základní mantinely, jako časový rámec, rozpočet na realizaci a rozsah poptávaného produktu, zda se jedná o studii, projekt pro stavební povolení či celkovou dodávku rodinného domu tzv. “na klíč.”
 2. Neméně důležitá je osobní návštěva pozemku. Před začátkem prací je důležité nasbírat si co nejvíce podkladů, přímo ovlivňujících, či podmiňujících budoucí návrh a realizaci.
 3. V další fázi přichází na řadu studie. Studie je pro klienta klíčový “obrázek” toho, co dostane. Ve studii je stanoven koncept celého návrhu, který je dále popsán pomocí situace, dispozic, případně funkčního schématu a několika vizualizací, které klientovi umožní si návrh přesně představit v kontextu svého pozemku. Tato fáze není o nic méně důležitá, než nadcházející fáze. Na podkladě studie se dále rozvíjí projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby. Poté, co si studii s klientem odsouhlasíme, můeme se pustit do tvorby dokumentace pro povolování.
 4. Na podkladě odsouhlasené studie vypracujeme a zajistíme dokumentaci pro územní rozhodnutí, či jak je tomu ve většině případů, dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, včetně všech potřebných částí a profesí (statika, požárně bezpečnostní řešení, zdravotechnika, různé studie a rozbory, jako inženýrsko-geologický průzkum či hluková studie, atp.). S profesanty a odborníky na jednotlivé části dokumentace spolupracujeme dlouhodobě pro dosažení kvalitních a ekonomicky realizovatelných výsledků.
 5. Nedílnou součástí této dokumentace a především časově významou položkou je takzvaný “inženýring”. Pro podání dokumentace na stavební úřad je nutné k záměru získat souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí v dotčeném území. Tuto činnost pochopitelně zajišťujeme v rámci dodávky projektu pro stavební povolení či celkové dodávky stavby “na klíč”.
 6. Dokumentaci pro stavební povolení můme ve zvyku vypracovat detailněji, než vyžaduje zákon a to z toho důvodu, abychom mohli plynule a bez rozsáhlých úprav vypracovat dokumentaci pro provádění stavby. Na podkladě této dokumentace, která oproti předchozí blíže specifikuje konstrukční a stavební detaily domu, lze pak snadno vybrat dodavatele stavebních prací a stanovit konečný rozpočet nákladů za realizaci stavby a vypracovat časový plán výstavby.
 7. V tomto okamžiku je ideální navázat na studii a vypracovat návrh interiéru, na který může navazovat i výrobní dokumentace. V průběhu stavby lze začít pracovat s konkrétními rozměry pro případnou truhlářskou výrobu nábytku, dle skutečného zaměření a celkově zajistit jednoduchá a čistá provedení interiéru.
 8. Abychom mohli skutečně zajistit, že vše probíhá jak má a dům se staví dle našeho návrhu, nabízíme klientům náš čas také v podobě autorského dozoru během stavby.
 9. Poslední tečkou za výstavbou rodinného domu je jeho kolaudace. Jako každé povolování či souhlas ze strany úřadu, vyžaduje i oficiální zahájení úžívání stavby, příslušnou dokumentaci, které se opět musí vyjádřit dotčené orgány státní správy, které stanoví stavební úřad. Pokud v průběhu výstavby nedošlo k zásadním změnám a vše proběhlo jako mělo, jedná se o krátký a hladký proces, po kterém už nic nebrání nastěhování.
 1. Obdobně jako u rodinného domu, se s klientem nejprve setkáme se pohovoříme si o jeho představách a možnostech. Od časového rámce po finální rozpočet a požadovaný rozsah, vše prodiskutujeme a upřesníme si klientova přání.
 2. Neméně důležité je dům či byt, pro který inteirér navrhujeme navštívit a zaměřit. Pokud je dům stále ve výstavbě, nevadí, umíme pracovat i s podklady dodanými od klienta.
 3. Na podkladě všech nasbíraných informací a podkladů, vypracujeme studii interiéru. Ta popisuje hlavní myšlenku studie, materiálová a barevná řešení a je doprovázená vizualizacemi v relevatním rozsahu.
 4. Po odsouhlasení studie vytvoříme nabídku konkrétních výrobků či rovnou vypracujeme výrobní dokumentaci, sloužící pro truhláře. Spolupracujeme s několika vynikajícími truhláři a jejich práci jsme ukázat na mnoha realizacích. Zde si upřesníme konkrétní odstíny, dřeviny či dřevodekory.
 5. Samotnou realizaci interiéru umíme dodat tzv. “na klíč” a tuto variantu preferujeme. Podobně jako je tomu u výstavby domu, kde je žádaný autorský dozor, i zde na práci rádi dohlížíme a staráme se tak, aby byl dodržen nejen návrh, ale i aby řemeslná kvalita byla na špičkové úrovni.

sm.A.A se neomezuje pouze na stavby a interiéry pro bydlení. Jsme nakloněni i dalším možnostem spolupráce a i pro tyto případy jsou klientům dveře našeho ateliéru po telefonické domluvě vždy otevřeny.