0_PROJECT

Vila Praha

  • VE VÝSTAVBĚ OD 2013
  • Praha
  • Rodinný dům

Pozemek se nachází v původně pravděpodobně zahrádkářské kolonii v Praze – Stodůlkách. Tvarem obdélník s delší hranou orientovanou jižně a s přístupem ze západu a svažitý směrem na východ. Na severní straně je umístěn dům o 2 nadzemních podlažích a podkroví, kde byl požadavek účastníka na to, aby nová zástavba nepřekonala výšku 2 podlaží kvůli zastínění jeho zahrady a domu. Obdobná situace byla i se sousedem na východě.

Dům vychází z limit území a dohodnutých vztahů se sousedy. Proto výškou nepřesahuje 2 nadzemní podlaží s plochou střechou. Protože je vjezd a vstup na pozemek z užší strany pozemku na západě a terén klesá směrem na východ, jsou místnosti denního pobytu místěny v podzemním podlaží, které směrem na jiho-východ do zahrady zcela vyčnívá nad terén. V 1. nadzemním podlaží je umístěna garáž pro 3 automobily v západní části společně se vstupní halou a pracovna a hlavní ložnice ve východní části. V 2. nadzemním podlaží se nachází 4 pokoje s koupelnami a šatnami. Dispoziční řešení vedlo k architektonickému pojetí celkového objemu stavby, která je tvořena 2 kvádry rozdělenými proskleným ustoupeným objemem schodiště.

OKRUHOVÁ PŮDORYSY-01

Dům je konstrukčně navržen dle požadavků předem známého dodavatele stavby. Proto je podzemní podlaží vyzděno z tvárnic ztraceného bednění a vybetonováno. Stropy jsou řešeny prefabrikovanými stropními panely Spirol. Jen strop nad 1.PP je monolitický. Nosné stěny jsou vyzděny z plněných keramických tvárnic a dodatečně zatepleny minerální vlnou.