0_PROJECT

Přístřešek Dacia

  • 2013
  • Kladno
  • Komerční stavby

Předmětem projektu je Přístavba vedlejší budovy přístřešku pro automobily v uzavřeném areálu autosalónu, na pozemku parc. č. 3327/1 k.ú. Kročehlavy, ulice Americká, v Kladně. Toto řešené území se nachází v zastavěné části města a v současné době je pozemek (parc.č.3327/1) zastavěn. Stavba se nachází v zastavěném území obce Kladno-Kročehlavy. V územním plánu města Kladno je pozemek a celé okolní území vedeno jako obslužná sféra a celková plocha uvažovaného pozemku činí 3097 m2.

Řešený objekt se nachází v areálu autosalonu na téže parcele. Řešený stavební pozemek svou severní stranou přiléhá k ulici Americká. Na ostatních stranách sousedí se soukromými pozemky s průmyslovou zástavbou. Charakter lokality je převážně izolovaná rodinná zástavba. Navrhovaný objekt nemá zásadní vliv na urbanismus lokality, ale je pokračováním již zahájeného rozvoje oblasti. Jižní část ulice Americká se vyznačuje převážně zástavbou objektů sloužících pro prodej a skladování. Navrhovaný objekt navazuje svým objemem a zastavěnou plochou na již existující přilehlý přístřešek pro automobily a vedlejší objekt autosalonu, na který konstrukcí pochozí střechy navazuje.

Hmota objektu je limitována velikostí přilehlého objektu a potřebou dodržení průjezdné výšky pro vozidla. Navrhovaný objekt reaguje nejen na požadavky klienta, ale samozřejmě i na stávající zástavbu v lokalitě. Nosný konstrukční systém objektu je tvořen ocelovou nosnou konstrukcí a zatřešení je tvořeno pochozí plochou střechou s klasickou skladbou s dlažbou na terčích.