0_PROJECT

Frogurt Chodov

  • 2014
  • Praha
  • Komerční stavby

Prodejna mraženého jogurtu Frogurt v obchodním centru Chodov je druhou realizací pro firmu Frogurt. Požadavkem bylo navrhnout provoz a design prodejny mraženého joguru nově zavedeného brandu Frogurt. S tím i částečně tvořit samotný brand. Prodej mraženého jogurtu probíhá samoobslužně – zákazník si sám “načepuje” jogurt a následně si na něj dá různé posypy, polevy, ovoce. Vše je účtováno na váhu.

Prodejna Frogurt Chodov není běžnou jednotkou v obchodním centru, ale je umístěna v pasáži obchodního centra Chodov. Místo vyhrazené pro tuto prodejnu se nachází pod eskalátorem v prostoru pro účel prodeje potravin ne zcela vhodném. Bylo nutné navrhnout takové řešení, které je v rozporu s běžným pojetím stánků umisťovaných v pasážích obchodních center. Pro účel tohoto produktu je nutné aby zákazník vešel dovnitř a nestál venku. Proto jsme zvolili řešení, kde prostor prodejny Frogut je vymezen vyvýšeným podiem na jehož jedné straně, blíže eskalátoru jsme vytvořili přípravnu a místnost pro umístění zmrzlinovačů a na druhé straně se nachází ostrůvek s toppings, polevami a kasou. Vše je zceleno jednotným zastřešením plachtou s brandingem. Návštěvníci obchodního centra jdoucí z metra jsou nuceni projít provozovnou, ostatní jsou lákání výrazným brandingem.