0_PROJECT

Residence Swisshouse

  • 2012
  • Praha
  • Bytový dům

Residence Swisshouse je bytový dům s 18 byty vyššího standardu. Nachází se v ulici Jeremenkova, v pražském Podolí. Tato ulice dnes tvoří jakousi hlavní třídu lokality. Zástavba podél ní se dá rozdělit do 3 kategorii – bytové domy v západní, dolní části ulice, rodinné dvojdomy a dál v střední a východní části ulice a smíšená neregulovaná zástavba z počátku minulého století. Současná tendence je zahuštění výstavby podél této třídy právě v těch neregulovaných částech, kde původní rodinné domy již překonaly svou životnost a navázání na spodní výstavbu bytových domů, tak aby byl sjednocen ráz zástavby podél místně významné třídy. Pozemek se nachází v jižním svahu, přístupný z jihu, dnes ještě obklopen původní zástavbou, ale s již připravovanou zástavbou většími domy.

Architektonické řešení vychází z dlouhého příběhu developerské přípravy a velice rozsáhlého požadavku na využití území stejně jako i z konfigurace terénu a okolní zástavby s předpokladem budoucího rozvoje. Jižní svah a jižní přístup vedli k vytvoření garážové podnože, která je z ulice nadzemním podlažím a do hloubky pozemku se stává podzemním podlažím, na kterém je umístěna nadzemní část s 18 bytovými jednotkami. 4 typická podlaží o 4 bytech jsou doplněna posledním ustoupeným podlažím o 2 bytech. Objemové a materiálové řešení odkazuje na tradiční postupy a využití přírodních materiálů. Garážová podnož obkládaná kamennými deskami evokuje pevný základ, zatímco nadzemní část s provětrávaným fasádním pláštěm z lícových cihel jako hlavní objem je doplněna hladkými plochami alubondu a skla.

 

BD SWISSHOUSE PŮDORYSY-01

Každé ze 4 typických podlaží je rozděleno do 4 bytů – 2 větší a 2 menší s ohledem na proměnlivost trhu a možností tyto byty spojovat nebo jinak organizovat. Dispozice jednotlivých bytů jsou s péčí řešeny tak, aby nemohlo docházet k vzájemnému se rušení sousedy. Zároveň byl kladen důraz na minimalizaci neprodejného prostoru “stoupaček” a společných prostor.

3 copy